nedetid

  1. Buggz

    Det blir litt nedetid en eller annen gang i helga

    Forumet må oppgraderes. Det bør jo oppgraderes uansett for det er en major version (vi er på 1.5, 2.0 er ute). Det må oppgraderes fordi GDPR er i anmarsj, som betyr at vi må støtte ting som slett-deg-selv-100% og hei-hva-slags-informasjon-har-dere-om-meg. En slik oppgradering betyr litt...