Design-forslag

#1
Har et lite design-forslag som jeg tror kan gjøre forum-browsingen hakket bedre.Mindre rot og enklere å feste blikket på den mest nylig oppdaterte ikke-sticky-threaden med en gang man går inn på et av delforaene.

Trenger ikke å se sånn ut selvfølgelig da, er bare en enkel illustrasjon. Ka dykk think?